Τι αλλάζει στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα μαθήματα και οι κατευθύνσεις εδώ

Στο “Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ” αναφέρεται:

-Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται μετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης του αρμόδιου Τμήματος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

-Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής :
α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές :
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Αρχαία,
III. Ιστορία και
IV. Λατινικά

β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Μαθηματικά,
III. Φυσική και
IV. Χημεία

γ) Ε.Π.Ε – Επιστήμες Υγείας
I. Νεοελληνική Γλώσσα
II. Φυσική
III. Χημεία και
IV. Βιολογία

δ) Ε.Π.Ε – Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές
Επιστήμες :
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Οικονομία & Διοίκηση
IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων :
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετρείται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης»(Β.Π.Α).Ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,5, της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,7 και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,9 αθροίζονται και διαιρούνται δια τρία. Το εν λόγω πηλίκο αποτελεί τον Β.Π.Α.
Όταν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε ο Μ.Ο. των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με συντελεστές 0,5 και 0,7 και 0,9 και τα γινόμενα αυτών αθροίζονται και διαιρούνται δια του τρία. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σχόλιο του διαχειριστή: Νομίζω ότι οι συντελεστές θα ήταν καλύτερα αν ήταν στην Α:0,7 στη Β:1,0 και στη Γ:1,3  ώστε αν ένας μαθητής είχε Βαθμό Προαγωγής 20 σε όλες τις τάξεις  να προκύπτει και Βαθμός Πρόσβασης και Απόλυσης(Β.Π.Α)  20. Με το προτεινόμενο: στην Α:0,5 στη Β:0,7 και στη Γ:0,9  προκύπτει Β.Π.Α 14.

c-lyk-bpa

Καλοδήμος Δ

5 thoughts on “Τι αλλάζει στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 1. για τους μαθητες που θα φοιτησουν τωρα την β λυκειου θα ισχυσει το νεο λυκειο;

 2. καλησπέρα.
  Εφόσον έχουμε μέσο όρο με συντελεστές βαρύτητας θα έπρεπε να διαιρούμε με το άθροισμα των συντελεστών, το 2.1.
  Βασικά έτσι όπως είναι, αν κάποιος γράψει μέσο όρο 20 🙂 στα 4 μαθήματα, ο ΒΠΑ θα είναι μικρότερος (και ας έχει 20 σε κάθε τάξη) και θα του αλλοιώσει τα μόρια???
  (έτσι όπως το διάβασα ο ΒΠΑ με τις προσαυξήσεις θα δώσει έναν μέσο όρο 14.7)
  Γιατί σε κάθε περίπτωση λέει <>

 3. Στον πίνακα στο αρχείο neo_lykeio_2013_2014.pdf γιατί δεν συμπεριέλαβες κ. Καλοδήμο την βιολογία για τις Επιστήμες Υγείας και έχεις μόνο τα μαθηματικά; Για να δημιουργείς εντυπώσεις;

  Τα μαθήματα της Ομάδας Προσ/μού των Θετικών Σπουδών είναι:
  α)Φυσική, έξι (6) ωρών,
  β)Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών, ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών (για τις Επιστήμες Υγείας)
  γ) Χημεία, έξι (6) ωρών

  • Καταρχήν σας ευχαριστώ γιατί μου υποδείξατε μια ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ παράλειψη.
   Δεν καταλαβαίνω όμως το ερώτημα σας: “Για να δημιουργείς εντυπώσεις;”
   Τι κέδρος μπορεί να έχω από το να μην αναφέρω τη Βιολογία;
   Να σας κάνω γνωστό ότι είμαι Φυσικός και όχι Μαθηματικός.

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com