Ποιες βάσεις εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση θα ανακοινωθούν αύριο 29-8-2013

Ημερήσια ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β

-Κατηγορία 90%
Γενική Σειρά
Κοινωνικά Κριτήρια
Τρίτεκνοι
Πολύτεκνοι
Μουσουλμάνοι

-Κατηγορία 10%
Γενική Σειρά
Κοινωνικά Κριτήρια
Τρίτεκνοι
Πολύτεκνοι
Μουσουλμάνοι

Εσπερινά ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β
Επιπλέον 1%
Γενική Σειρά
Κοινωνικά Κριτήρια
Τρίτεκνοι
Πολύτεκνοι
Μουσουλμάνοι

Οι υποψήφιοι από το ημερήσιο ΓΕΛ που διαγωνίσθηκαν το 2013 διεκδικούν το 69% των θέσεων στα ΤΕΙ

Ημερήσια ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
Γενική Σειρά
Κοινωνικά Κριτήρια
Τρίτεκνοι
Πολύτεκνοι
Μουσουλμάνοι

Οι υποψήφιοι από ημερήσιο ΕΠΑΛ-Α διεκδικούν το 20% των θέσεων
Οι υποψήφιοι από εσπερινό ΕΠΑΛ-Α διεκδικούν το1% των θέσεων.

baseis-tei-2013

 

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας