Το 68% των υποψηφίων πέτυχαν σε κάποια σχολή.

Σύμφωνα με δήλωση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Συμεών Κεδίκογλου:
“104.000 μαθητές υπέβαλλαν μηχανογραφικό δελτίο ,και από αυτούς, οι 71.000 πέτυχαν σε κάποια σχολή”
δηλαδή ποσοστό 68,3%.

Για το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.