Οι βάσεις εισαγωγείς στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση 2013

εδώ
στο παραπάνω συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται όλες οι βάσεις σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Τα αρχεία που περιέχονται είναι:

1. ΣΧΟΛΕΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ.

  1. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%
  2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%
  3. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10%
  4. Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α)
  5. Εσπερινά ΕΠΑΛ(Α)

 2. ΣΧΟΛΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2013-2012.

  1. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90%
  2. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10%
  3. Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛ(Α)    

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σχόλιο του διαχειριστή: Φέτος δεν δημοσιεύτηκαν οι βάσεις των Μουσουλμάνων.

Τελευταία τροποποίηση 23 Σεπτεμβρίου, 2014 | 1η Δημοσίευση: 29 Αυγούστου, 2013 14:59