Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 10 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

όλες τα στοιχεία της εκδήλωσης, του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ, εδώ

dasta-auth-112013