Η κατάταξη των Ελληνικών ΑΕΙ στην διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων από το Πανεπιστήμιο National Taiwan University

Last updated on May 3rd, 2015 at 05:02 pm

Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Διεθνών Συστημάτων Ταξινόμησης και Κατάταξης των Πανεπιστημίων σχετικά με την κατάταξη NTU

1 thought on “Η κατάταξη των Ελληνικών ΑΕΙ στην διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων από το Πανεπιστήμιο National Taiwan University

  1. Μια σοβαρή αδυναμία της παραπάνω μελέτης είναι ότι δεν προσδιορίζεται ο συνολικός αριθμός των πανεπιστημίων ή σχολών σε κάθε κατάταξη δηλαδή Agriculture του ΑΠΘ στη θέση 175 έχει άλλη σημασία εάν είναι σε σύνολο 200 και άλλη εάν είναι σε σύνολο 1000 σχολών που έχουν καταταγεί.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com