ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008)

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008)

Εκδόθηκαν και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ04.05 Γεωλόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 πτυχιούχων Νομικών & Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας.

Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 06.07.2009.

Προσωρινά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ70 Δασκάλων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.01 Φυσικών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.02 Χημικών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.04 Βιολόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.05 Γεωλόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ13 Πτυχ. Νομικών – Πολιτικών Επιστημών

Αν δεν μπορεσετε να τα καταβασετε  απο τις παραπανω διευθυνσεις του ΑΣΕΠ κατεβαστετα απο τις παρακατω διευθυνσεις:

2p_2008_pe70_dask_pin_kat_pros_el_GR.zip (Δασκαλοι)
2p_2008_dior_pe0401_fys_fys_pros_el_GR.zip
(Φυσικοι)
2p_2008_dior_pe0402_fys_xhm_pros_el_GR.zip (Χημικοί)
2p_2008_dior_pe0404_fys_bio_pros_el_GR.zip (Βιολογοι)
2p_2008_dior_pe0405_fys_geo_pros_el_GR.zip
2p_2008_pe15_oiki_oiko_pin_kat_pros_el_GR.zip

3p_2008_pe11_fys_ago_pin_kat_pros_el_GR.zip (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)
3p_2008_pe13_ptyx_nom_pol_epist_pin_kat_pros_el_GR.zip (ΠΕ13 Πτυχ. Νομικών – Πολιτικών Επιστημών)

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com