Στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης το Αργυρό Βραβείο Erasmus 2013

Τρία τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Erasmus ανακηρύχθηκαν σήμερα νικητές των ευρωπαϊκών βραβείων Erasmus 2013.

21/11/2013

Πρώτος νικητής αναδείχθηκε το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών JAMK στο Jyväskylä της Φινλανδίας, όπου κάθε χρόνο το 70% του προσωπικού λαμβάνει μέρος σε κατάρτιση Erasmus στο εξωτερικό. Το πανεπιστήμιο θεωρεί τις ανταλλαγές προσωπικού ως το κλειδί της επιτυχίας στο πλαίσιο των προσπαθειών του να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Δεύτερος νικητής αναδείχθηκε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, στην Ελλάδα και τρίτος το Universitat Politècnica της Valencia, στην Ισπανία. Η απονομή των βραβείων Erasmus θα γίνει σήμερα το βράδυ στο εκθεσιακό κέντρο Tour & Taxis στις Βρυξέλλες.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο Ηράκλειο Κρήτης έχει περισσότερους από 15 000 φοιτητές, που παρακολουθούν μαθήματα σε έξι διαφορετικές πόλεις της Κρήτης. Από το 2005, τα 22 εντατικά προγράμματα του τεχνολογικού ιδρύματος διαμόρφωσαν τη βάση για τη διεθνοποίηση, συνάπτοντας δεσμούς με την τοπική βιομηχανία, καθώς και με ηγετικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν τα προγράμματα σπουδών διεθνή διάσταση και να γνωρίσουν το έργο του τεχνολογικού ιδρύματος και τα μέλη του προσωπικού του πανεπιστημιακοί απ’ όλη την Ευρώπη.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η ποιοτική διδασκαλία έχει ζωτική σημασία, αν θέλουμε να διαπλάσουμε δημιουργικούς και προσαρμοστικούς πτυχιούχους τους οποίους έχουμε ανάγκη.Συγχαίρω τα ιδρύματα που κέρδισαν τα βραβεία, επειδή κατέδειξαν την αξία του Erasmus από την άποψη των ευκαιριών που προσφέρει για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό. Η πείρα που αποκόμισε το πανεπιστημιακό προσωπικό από την εργασία του σε διαφορετικό, διεθνές περιβάλλον προσφέρει τεράστιο όφελος τόσο στους φοιτητές του ιδρύματος υποδοχής όσο και στους φοιτητές του ιδρύματος αποστολής

Τα τρία βραβευθέντα ιδρύματα, που συμμετέχουν σε συμπράξεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούν « λαμπρά παραδείγματα του τι μπορεί να επιτευχθεί εάν χρησιμοποιηθεί στρατηγικά η κινητικότητα του προσωπικού για την υποστήριξη και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης,» πρόσθεσε η επίτροπος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε και τα 4 500 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν πανεπιστημιακό χάρτη Erasmus να αναδείξουν ιστορίες επιτυχίας που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα του προσωπικού και με βραχύχρονα εντατικά προγράμματα, όπως τα διεθνή θερινά σχολεία. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συμπεριέλαβαν στον τελικό κατάλογο τα 20 καλύτερα παραδείγματα, από τα οποία επιλέχθηκαν τα τρία ιδρύματα που βραβεύτηκαν.

Πέρα από τις υποτροφίες που χορηγήθηκαν σε φοιτητές για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, το Erasmus χρηματοδότησε περισσότερες από 300 000 ανταλλαγές προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση και περισσότερα από 3 200 εντατικά προγράμματα από το 1997. Συνολικά, οι δραστηριότητες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 9% του προϋπολογισμού του Erasmus.

 

ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών JAMK), Jyväskylä, Φινλανδία

Η διεθνοποίηση είναι μία από τις τρεις στρατηγικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών JAMK και των 8 000 φοιτητών του. Αυτό περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο κινητικότητας και ποσοστό άνω του 70% του προσωπικού το οποίο πηγαίνει στο εξωτερικό σε ετήσια βάση. Οι ανταλλαγές προσωπικού παρακολουθούνται με βάση εσωτερικούς δείκτες επιδόσεων και εθνικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των ανταλλαγών και η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Οι ανταλλαγές προσωπικού αποτελούν μέρος της στρατηγικής του πανεπιστημίου για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Έως τώρα, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εντατικών προγραμμάτων και συμπράξεων που παράγουν κοινά διαδικτυακά έργα και οδηγοόυν στην απόκτηση διπλών πτυχίων.

Το διπλό πτυχίο σημαίνει ότι ο φοιτητής παρακολουθεί παράλληλα δύο διαφορετικά πανεπιστημιακά προγράμματα, πολλές φορές σε διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε διαφορετικές χώρες. Τα δύο πτυχία μπορεί να είναι στο ίδιο γνωστικό πεδίο ή σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Universitat Politècnica de València, Valencia, Ισπανία

Το Universitat Politècnica de València είναι ένα τεχνικό πανεπιστήμιο 45 ετών με 13 σχολές και τμήματα κατανεμημένα σε τρεις πανεπιστημιουπόλεις.  Πέρυσι το προσωπικό του συμμετείχε σε 190 ευκαιρίες κινητικότητας, γεγονός που χάρισε στο πανεπιστήμιο, ως ίδρυμα αποστολής, την πέμπτη θέση μεταξύ των ιδρυμάτων των 33 χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus.  Προσδίδει μεγάλη σημασία στην παρακολούθηση της ποιότητας των προγραμμάτων ανταλλαγών και εξασφαλίζει ότι οι εμπειρίες των διδασκόντων καθιστούν το πανεπιστήμιο πιο διεθνές, ωφελούν τους φοιτητές και αναβαθμίζουν τα κοινά έργα διδασκαλίας και έρευνας του πανεπιστημίου. Συνεπώς, προσφέρει όλο και περισσότερα διπλά πτυχία, καθώς και εντατικά προγράμματα Erasmus.

 

Ιστορικό

Κινητικότητα προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus·

Το Erasmus προσφέρει υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό για δυνατότητες διδασκαλίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από το 1997.  Με τη θέσπιση του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση το 2007, η κινητικότητα του προσωπικού διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει την επιμόρφωση, καθώς και τη δυνατότητα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσκαλούν προσωπικό από εταιρείες για να διδάξει σ’ αυτά. Η επιμόρφωση αντιπροσωπεύει σήμερα το 26% της κινητικότητας του προσωπικού μέσω Erasmus. Η κινητικότητα του προσωπικού αναβαθμίζει τις επαγγελματικές δεξιότητες και συμβάλλει στη διεθνοποίηση και στον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενθαρρύνει επίσης την κινητικότητα των φοιτητών.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα δώσει την ευκαιρία σε 800 000 δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλους να διδάξουν ή να επιμορφωθούν στο εξωτερικό την περίοδο 2014-2020.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους νικητές των βραβείων και για τους υποψηφίους που περιελήφθησαν στον τελικό κατάλογο περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο

Supporting reform: the role of Erasmus in higher educationpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Erasmus

Erasmus+

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Πηγή: http://ec.europa.eu

Τελευταία τροποποίηση 1 Οκτωβρίου, 2015 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2013 8:33