Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το μεγαλύτερο Business Simulation που έχει γίνει στην Ελλάδα

Το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, διοργανώνει την εκδήλωση Starting Up, το μεγαλύτερο Business Simulation που έχει γίνει στην Ελλάδα. Στις 24 Νοεμβρίου 200 άτομα θα χωριστούν σε ομάδες (με την καθοδήγηση μεντόρων) ανάλογα με το υπόβαθρο και τον τομέα ενδιαφέροντος. Επίσης, οι ομάδες θα διαγωνιστούν σε ένα Fund Raising Simulation που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι καλύτερες ομάδες θα διαγωνιστούν 2 εβδομάδες μετά μπροστά σε κοινό, σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας με βραβεία τα οποία αποτελούν σημαντικά εργαλεία γα μια νέα επιχείρηση όπως η κατασκευή Website, η δημιουργία λογοτύπου, σεμινάρια ειδικά για startup, η δημιουργία animation promo video και απεριόριστα “καλλιτεχνικά” QR codes! Ακόμα, οι 10 καλύτερες ιδέες θα υποστηριχθούν στην άντληση κεφαλάιων Seed Funding από το εξωτερικό! Επίσης, προβλέπεται και ένα ποσό μέσω crowd-funding (http://www.groopio.com/el/projects/display/148/startingup ). Επίσης θα γίνει κλήρωση για ένα επιμορφωτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες με όλα τα έξοδα πληρωμένα πληρωμένα, χορηγία του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στοhttp://www.kepnet.gr/startingup/.

Δείτε και το video στο http://www.youtube.com/watch?v=vJUmaLvhR40 και βρείτε μας στο Facebook www.facebook.com/StartingUpEvent
Αρμόδιος για επικοινωνία: Ορέστης Ματσούκας, συντονιστής του StartingUp, συνιδρυτής του ΚΕΠΝΕΤ, Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΣΥΝΕ και Τακτικό Μέλος της HSA
e-mail: info@kepnet.gr, τηλ.: 6947372754

Το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ), ιδρύθηκε στις αρχές του 2012 με την υποστήριξη πληθώρας ανθρώπων του εθελοντισμού, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας. Είναι δέσμευση και όνειρό μας να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και πρόοδο όλων των νέων ανθρώπων που αναζητούν διέξοδο και υποστήριξη για την δημιουργικότητά τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΕΠΝΕΤ επισκεφθείτε:
Βασικές Πληροφορίες για το ΚΕΠΝΕΤ
www.kepnet.gr

asoe_logo

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com