Πρόγραμμα απασχόλησης 2.000 ανέργων

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
Το ΦΕΚεδώ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com