Τα αποτελέσματα PISA

Κύριε διευθυντά (επιστολή στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Το άρθρο του κ. Στάγκου νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό με μόνο μία παρατήρηση, η αναβάθμιση της παιδείας πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίτερα από το Δημοτικό. Η ανώτατη παιδεία είναι η κορυφή της εκπαίδευσης, όμως όπως κάθε κατασκευή απαιτεί την ύπαρξη θεμελίων. Καλό Δημοτικό σημαίνει καλό Γυμνάσιο, καλό Λύκειο και τέλος καλό Πανεπιστήμιο. Βεβαίως για την πολιτική ηγεσία –κάθε απόχρωσης– μια τέτοια διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον μια 20ετία.
Ποιος πολιτικός αντέχει μια τέτοια καθυστέρηση. Αποτέλεσμα όλες οι μεταβολές, δεν τολμώ να πω μεταρρυθμίσεις, εξαντλούνται στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ. Η διαδικασία της αργής αλλά σταθερής μεταβολής προϋποθέτει πέραν πολλών άλλων και τον έλεγχο όχι μόνο των μαθητών αλλά και των δασκάλων τους. Δεν έχω αντιληφθεί τους λόγους κατάργησης των εξετάσεων μεταξύ των φάσεων της παιδείας. Αν σημαντικός αριθμός μαθητών του Δημοτικού δεν γνωρίζει αριθμητική και γραφή ο αντίστοιχος δάσκαλος είναι αθώος;
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι αν το σύνολο των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ικανό για μετάβαση στην επόμενη. Βεβαίως για τους μη δυνάμενους θα πρέπει να υπάρχουν διέξοδοι σε άλλες κατευθύνσεις.
Τέλος, θα πρέπει να σταματήσει η καλλιέργεια του μύθου περί στέρησης της μόρφωσης. Η μόρφωση αποκτάται στο σπίτι και στο δημοτικό, η γνώση στο ΑΕΙ. Ακούω πολλούς να καταφέρονται κατά των Αρχαίων και γενικότερα της καλής γνώσης των Ελληνικών. Είναι όμως γνωστό ότι η γλώσσα όπως και τα μαθηματικά απαιτούν μια αυστηρή λογική δομή. Παρατήρησα κατά τη θητεία μου ως καθηγητής ότι φοιτητές με μειωμένη γνώση ελληνικών παρουσίαζαν προβλήματα έκφρασης αλλά και αντίληψης αυτών που διάβαζαν. Ας ξεκινήσει λοιπόν μια σταυροφορία βελτίωσης της παιδείας, ώστε στην επόμενη PISA να μην απουσιάζουμε τελείως από τον κατάλογο.

Γ. Τσωχος -Ομοτ. καθ. ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

© 2013, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!