ΓΕΛ 2020-2021

Last updated on October 23rd, 2020 at 07:32 am

Ωρολόγια Προγράμματα, ύλη, οδηγίες διδασκαλίας

  • Θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_2338b.pdf (130 kB)

Αλλαγές στην Α Λυκείου:
-Καταργούνται τα μαθήματα επιλογής. ( 2 ώρες)
-Καταργούνται οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (2 ώρες)
-Το μάθημα της Πληροφορικής από μάθημα επιλογής 2 ώρες γίνεται βασικό μάθημα 2 ώρες
-Οι 2 ώρες Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) γίνονται 3 ώρες Αγγλικά και 2 ώρες 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
-Το μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) από 3 ώρες γίνεται 2 ώρες

Αλλαγές στη Β Λυκείου
– Καταργείται το μάθημα Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία ( 2 ώρες)
-Καταργείται το μάθημα Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες ( 1 ώρα)
– Το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ από 1 ώρα γίνεται 2 ώρες
– Οι 2 ώρες Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) γίνονται 2 ώρες Αγγλικά και 1 ώρα 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
-Η Φυσική Αγωγή από 1 ώρα γίνεται 2 ώρες.
-Στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού:
@ η Φυσική γίνεται 2 ώρες από 3 ώρες και τα Μαθηματικά γίνονται 3 ώρες από 2 ώρες.
@Καταργείται το 2ωρο μάθημα   Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη
και Πολιτική Επιστήμη) και στη θέση του μπαίνουν 2 ώρες Λατινικά.

Αλλαγές στην Γ Λυκείου:
-Οι 9 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας έγιναν 14. Προστέθηκαν :
2 ώρες Αγγλικά, 1 ώρα Φυσική Αγωγή και 2 ώρες Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) ή Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
-Η Φυσική Αγωγή γίνεται 3 ώρες από 2 ώρες.
-Τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού από 7ωρα γίνονται 6ωρα.

Ύλη μαθημάτων Γ Λυκείου

Υπολογισμός Μορίων

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο
Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
2ο Επιστημονικό Πεδίο:
θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Παράδειγμα:

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου το σχολικό έτος 2020-21

Α΄ Λυκείου:
1.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
3.Άλγεβρα
4.Γεωμετρία
5.Ιστορία
6.Φυσική
7.Χημεία
8.Πολιτική Παιδεία

Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου:
1.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2.Ιστορία
3.Βιολογία
4.Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και
5.Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

Γ΄ ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Λυκείου:
1.Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2.Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
3.Ιστορία
4.Βιολογία

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com