Υπολογισμός Μορίων απο τις Γραπτές Βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016
Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από τον Καλοδήμο Δημήτρη, Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr