Πανελλαδικές 2018

Last updated on August 11th, 2019 at 09:56 pm

το πρόγραμμα

Κατανομή Εισακτέων 2018

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ  (πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα (πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) 2018, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 με το Παλαιό σύστημα (πατήστε εδώ).

Πεδία- Μαθήματα – Συντελεστές

Λύκειο 2017-2018 (ppt)

Δυναμικό Μηχανογραφικό 2018 ΓΕΛ (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)
+τα μόρια που λείπουν/περισσεύουν με τις  βάσεις 2017

Δυναμικό Μηχανογραφικό 2017 ΓΕΛ (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)
+τα μόρια που λείπουν/περισσεύουν με τις  βάσεις 2017

Μηχανογραφικό 2018 με βάσεις 2017 (κατ. 90%)
mixanografiko-2018-new-me-baseis-2017-1p
mixanografiko-2018-new-me-baseis-2017-2p
mixanografiko-2018-new-me-baseis-2017-3p
mixanografiko-2018-new-me-baseis-2017-4p
Ειδικά Μαθήματα

fek_2017_2995b.pdf
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.  4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. το ΦΕΚ Άρθρο 2

ο νόμος 4485/2017 άρθρο 74
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων 2018

fek_2017_2893b
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

fek_2017_2892b
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΟΛΕΣ οι βάσεις 2017
Οι  βάσεις σε μορφή rar.

Σύγκριση Βάσεων 2017 και 2016
Συγκριτικό των βάσεων σε μορφή rar. 

Αλφαβητικά
Από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη βάση
Από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη βάση
Σε φθίνουσα σειρά αύξησης μορίων

Εφαρμογές

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων ΕΠΑΛ

Δυναμικό Μηχανογραφικό 2018 ΓΕΛ (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)
+τα μόρια που λείπουν/περισσεύουν με τις  βάσεις 2017

Τα μαθήματα για όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού

Δυναμικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ-Α (Τομείς-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές

Δυναμική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα Τμήματα 

Οι βάσεις & οι θέσεις των μετεγγραφών 2015 & 2016 & 2017

Σύγκριση Βάσεων

300+ Εξωτερικές Αξιολογήσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ (η λίστα θα ενημερώνεται διαρκώς)

Βάσεις & Εισακτέοι ανά Τμήμα  ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σχολές Μηχανογραφικού 2018 ανά Πεδίο και ανα Βαθμίδα

Κοινές Σχολές ανά 2,3,4 ΕΠ

Κοινές Σχολές ανά 2 Επ. Πεδία

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα/Προκαταρκτικές εξετάσεις

Μηχανογραφικό Κύπρου

Εφαρμογή που υπολογίζει τα ελάχιστα μόρια των Αθλητών με διακρίσεις

100+ video Επαγγελμάτων & σχολών (η λίστα θα ενημερώνεται διαρκώς)

********************************************

Ο αριθμός εισακτέων 2018
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_1123b.pdf

Μετεγγραφές

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές (2017)

Δυναμικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ-Α (Τομείς-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

pe18-epal-ylh-sep4u.pdf  (ΦΕΚ 3588Β/2017)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρό σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

το ΦΕΚ

[table “7” not found /]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com