Πανελλαδικές 2023

Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023:

 

Βαθμολογίες ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (Από 29/06/2023)

Βαθμολογίες ΓΕΛ, ΕΠΑΛ για Ειδικά Μαθήματα (Από 6/07/2023)

Ικανότητες ΓΕΛ, ΕΠΑΛ για μη Πολιτικές Σχολές (Από 7/07/2023)

Αποτελέσματα ΓΕΛ, ΓΕΛ 10% (Από 27/07/2023)

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ 10% (Από 27/07/2023)

Αποτελέσματα ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Από 27/07/2023)

Αποτελέσματα ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Από 30/08/2023)

Βαθμολογίες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΛ για Μαθήματα Ο.Π. (Από 22/09/2023)

Αποτελέσματα ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (Από 26/09/2023)

Βαθμολογίες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΛ για Ειδικά Μαθήματα (Από 27/09/2023)

Βαθμολογίες ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Από 27/09/2023)

Ικανότητες ΟΜΟΓΕΝΩΝ για μη Πολιτικές Σχολές (Από 27/09/2023)

Αποτελέσματα ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Από 29/09/2023)

Βαθμολογίες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ (Από 05/10/2023)

Αποτελέσματα ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ (Από 05/10/2023)

Αποτελέσματα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΛ (Από 17/10/2023)

Αποτελέσματα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ (Από 17/10/2023)

Αποτελέσματα ΑΘΛΗΤΩΝ (Από 9/11/2023)

pe23_mixanografiko_epal

pe23_mixanografiko_gel