ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) [101]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 101
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.theol.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2756/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 30 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός
Η Θεολογία, ως βασική λειτουργία της συνειδήσεως της Εκκλησίας, αναφέρεται άμεσα στο περιεχόμενο της αλήθειας της πίστεως και είναι έλλογος καρπός της σπουδής και μελέτης του όλου έργου της Θείας Οικονομίας, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τα έσχατα, όπως αυτό πραγματώνεται από την Εκκλησία στον χρόνο και στην Ιστορία.
Η πραγμάτωση της ιστορικής αποστολής της Εκκλησίας συνδέθηκε με την πρόσληψη του κόσμου και την προσαρμογή του λυτρωτικού μηνύματός της στις συνθήκες και στα αιτήματα κάθε τόπου και κάθε εποχής. Η πνευματική αυτή διαδικασία της ιστορικής εμπειρίας της Εκκλησίας αποτυπώθηκε στη διατύπωση του περιεχομένου της πίστεως, στη θεσμική έκφραση των δομών της Εκκλησίας, στην οργάνωση της λατρείας και γενικότερα σε όλες τις μορφές του εκκλησιαστικού βίου, οι οποίες αποτελούν και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Θεολογίας.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στην Εκπαίδευση και ειδικότερα στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, στον τομέα της Εκκλησιαστικής Διακονίας, ως ιερωμένοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες Εκκλησιαστικής Κοινωνικής Διακονίας. σε οποιαδήποτε θέση σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους (ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικοί σταθμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, αρχαιολογική υπηρεσία-εφορίες βυζαντινών αρχαιοτήτων, εκδοτικοί οίκοι).
ΑΣΕΠ
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 01 ήταν μόλις 66 θέσεις για 2.591 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 63 υποψηφίους δηλαδή 1,6% .