Φιλοσοφίας Πάτρας (102)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 102
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Site: https://philosophy.upatras.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2024) : 9.14
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 40 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 13900
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8920
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 172
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 170
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 153
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 155
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΛΟΓΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ/ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[2] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ/ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΠΛΑΤΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ IV
[3] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι
[3] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ III
[3] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ VΙ
[3] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[4] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΚΑΝΤ:ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ
[4] [ΒΥ] ΚΑΝΤ:ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ VΙ
[4] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Χ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧV
[5] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΧVII
[5] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧVΙΙ
[5] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] HEGEL
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧVΙ
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΙΙ
[6] [ΒΥ] ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΧΙΙΙ
[6] [ΒΥ] ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΧ
[6] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΑ
[6] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
[7] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
[7] [ΒΥ] ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΧVΙΙ
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΙV
[8] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΙΙ
[8] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΧΙ
[8] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 19ΟΥ-20ΟΥ Ι
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
120 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 9.14 12330 -1090 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1010 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 11.42 12225 -220 126 0 4 0 εδώ Inf Math OS
122 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 9.14 9931 312 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
138 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΚΡΗ 1 9.14 9170 35 130 0 4 0 εδώ Inf Math OS
102 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1 9.14 8920 -1300 172 2 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 818 2 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3410 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή  Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Τελευταία τροποποίηση 10 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 20 Ιουνίου, 2017 8:17