ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
Κωδικός : 1064
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 8.34
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://w1.aua.gr/poa/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412013/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 40 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------