Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας [110]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 110
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.78
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.arch.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 26 - ΙΣΤ: 24 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] ΄Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων
[8] [ΒΥ] ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
[8] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] Αναλυτικό πρόγραμμα. Διδασκαλία και Μάθηση
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ι
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΦΙΛΟΛ. ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΦΙΛΟΛ. Ι
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ IV
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α
[4] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β
[6] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ I
[4] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β
[5] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
[7] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
[7] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΑΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Β
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΕΚΦΡΑΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι
[8] [ΒΥ] ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
[7] [ΒΥ] ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[6] [ΒΥ] ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α'
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Β΄
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ Α΄: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ Β΄: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ:ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[5] [ΒΥ] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
[8] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
[7] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
[5] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
[5] [ΒΥ] ΕΜΒΑΝΘΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
[6] [ΒΥ] Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
[8] [ΒΥ] Η ΔΙΑΘΕΜΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
[6] [ΒΥ] Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (19Ος - 20Ος)
[8] [ΒΥ] Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1950
[6] [ΒΥ] ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[6] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (7ος-12ος)
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[8] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤ0ΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (18ος - 20ος)
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Α
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Β
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 17ος-19ος ΑΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Α΄
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Β
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Β
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ, ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α
[7] [ΒΥ] ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΚΟΙΝΟΝΙΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙς
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΣ
[2] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι. ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΡΗΤΟΡΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛ.ΠΡ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ
[5] [ΒΥ] Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως μητρικής.
[6] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΣΕΩΣ
[2] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
[5] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
[8] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
[8] [ΒΥ] ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΝΙΕΣ
[6] [ΒΥ] ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[4] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι
[7] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19ου Ι.
[7] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου Ι.
[7] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου. ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου. ΙΙΙ.
[8] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου.IV
[6] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦIΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β
[4] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α
[6] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΝΕΩΤ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β
[8] [ΒΥ] ΝΕΩΤ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
[8] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
[7] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α
[4] [ΒΥ] ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γ
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΗΧΩΝ
[7] [ΒΥ] ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Β΄
[6] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
[7] [ΒΥ] ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
[5] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
---------------------------------

 

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
112 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 14125 500 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
110 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 11.35 12614 192 212 0 4 0 εδώ Inf Math OS
177 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1 9.08 10550 400 111 0 4 0 εδώ Inf Math
114 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 10.22 10354 78 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
116 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9425 300 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1284 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1 9.08 9060 240 120 0 4 0 εδώ Inf Math OS
104 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 1 9.65 9035 -415 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
145 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 1 9.08 8540 120 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
108 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9.08 8440 -180 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1373 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5685 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή  Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ