Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα- Πάντειον) (124)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 124
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Site: https://pubadmin.panteion.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2024) : 12.47
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18250
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13625
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 318
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 318
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 254
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 262
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17450
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10150
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 32
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 8
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι)
[2] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
[2] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
[3] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ)
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ)
[3] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
[4] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
[4] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ)
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ)
[5] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
[5] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
[5] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ATOMIKO ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
[5] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[6] [ΒΥ] ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ)
[6] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
[6] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
[6] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ)
[6] [ΒΥ] ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ι)
[7] [ΒΥ] ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ)
[7] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
[7] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
[7] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ)
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ)
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[8] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙΙ)
[8] [ΒΥ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[8] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[8] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
---------------------------------

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετίζεται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου Τομέα σε στενή έννοια, όσο και της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα των οικονομικών επιστημών που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι
φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με
γνωστικό αντικείμενο από όλα τα πεδία του ευρύτερου δημοσίου τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά επίσης και σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων
Θεσμών. Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς: Οικονομίας, Δικαίου, Διοικητικής Επιστήμης και Φορολογίας και Ελεγκτικής. Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

ΚατευθύνσειςΣχετικά ΤμήματαΠολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. (ΑΘΗΝΑ/ΕΚΠΑ)Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφήΚανέναΕπαγγελματικά ΔιακαιώματαΟι απόφοιτοι του Τμήματός μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν επαγγελματικές προοπτικές απασχόλησης σε διάφορα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Όλοι έχουν δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Μπορούν να εγγραφούν μετά από εξετάσεις στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Να σημειωθεί ότι  έκδόθηκε ήδη το Π.Δ. 151, 13/12/2017, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης με κωδικούς ΠΕ 09 και ΠΕ13. Εκτός από τα ανωτέρω, στους πτυχιούχους του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα να στελεχώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα και να εργαστούν σε ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, να πιστοποιηθούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μπορείτε να δείτε  την προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (23ος) εδώ
Στο τελευταίο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ενενήντα οκτώ άτομα,  πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού. Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογίαΕπαγγελματικές ΕνώσειςΟικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος : https://www.oe-e.gr/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων : http://www.pooeee.gr/Σχετικά Επαγγέλματα///ΜεταπτυχιακάΑπό το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο με τις εξής κατευθύνσεις :
 Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
 Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης
 Οικονομικής Επιστήμης
 Ελεγκτικής και Φορολογίας
 Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management
 Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας
 Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης

Τελευταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 7 Απριλίου, 2019 19:37