Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα- Πάντειον) (124)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 124
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Επ. Πεδίο/α: 1,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://pubadmin.panteion.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1584/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
[8] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ)
[5] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ)
[4] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι)
[4] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)
[5] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ)
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ι)
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙΙ)
[2] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
[8] [ΒΥ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ)
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ)
[5] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
[8] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
[6] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)
[7] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ)
[7] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ATOMIKO ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[8] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[7] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
[7] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ)
[8] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
[5] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
[4] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ)
[6] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ)
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
[2] [ΒΥ] ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[6] [ΒΥ] ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[7] [ΒΥ] ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
[8] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[8] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
---------------------------------

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετίζεται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου Τομέα σε στενή έννοια, όσο και της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα των οικονομικών επιστημών που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι
φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με
γνωστικό αντικείμενο από όλα τα πεδία του ευρύτερου δημοσίου τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά επίσης και σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων
Θεσμών. Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς: Οικονομίας, Δικαίου, Διοικητικής Επιστήμης και Φορολογίας και Ελεγκτικής. Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

ΚατευθύνσειςΣχετικά ΤμήματαΠολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. (ΑΘΗΝΑ/ΕΚΠΑ)Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφήΚανέναΕπαγγελματικά ΔιακαιώματαΟι απόφοιτοι του Τμήματός μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν επαγγελματικές προοπτικές απασχόλησης σε διάφορα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Όλοι έχουν δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Μπορούν να εγγραφούν μετά από εξετάσεις στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Να σημειωθεί ότι  έκδόθηκε ήδη το Π.Δ. 151, 13/12/2017, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης με κωδικούς ΠΕ 09 και ΠΕ13. Εκτός από τα ανωτέρω, στους πτυχιούχους του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα να στελεχώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα και να εργαστούν σε ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, να πιστοποιηθούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μπορείτε να δείτε  την προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (23ος) εδώ
Στο τελευταίο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ενενήντα οκτώ άτομα,  πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού. Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογίαΕπαγγελματικές ΕνώσειςΟικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος : https://www.oe-e.gr/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων : http://www.pooeee.gr/Σχετικά Επαγγέλματα///ΜεταπτυχιακάΑπό το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο με τις εξής κατευθύνσεις :
 Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
 Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης
 Οικονομικής Επιστήμης
 Ελεγκτικής και Φορολογίας
 Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management
 Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας
 Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης