ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
Κωδικός : 1244
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 8.36
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411639/2023
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------