ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών 2022_2023
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022-2023
DET upatras Πρόγραμμα-Χειμερινού2022-23_ver_3_0

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 1282
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.1
ΕΒΕ (2023) : 11.47
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.dept.upatras.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 48
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412119/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 35 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις:
# Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
# Πληροφοριακά Συστήματα.
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
[4] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
[4] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[1] [ΒΥ] Γενικά Μαθηματικά
[2] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
[3] [ΒΥ] Διοίκηση Ποιότητας
[2] [ΒΥ] Δομημένος Προγραμματισμός
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
[4] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα
[4] [ΒΥ] Επιχειρησιακά Παίγνια
[3] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[2] [ΒΥ] Εργασιακές Σχέσεις & Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Λογιστική Ι
[2] [ΒΥ] Λογιστική ΙΙ
[3] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ανάλυση
[2] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
[2] [ΒΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)
[3] [ΒΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (ΙI)
[4] [ΒΥ] Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων
[4] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Διοίκηση
[5] [KΥ] Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
[7] [KΥ] Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών
[8] [KΥ] Διαχείριση EφοδιαστικήςAλυσίδας
[7] [KΥ] Διαχείριση Έργων
[7] [KΥ] Διαχείριση Σχέσεων Πελατών στο e-CRM
[5] [KΥ] Διεθνείς Σχέσεις και Θεσμοί
[5] [KΥ] Διοίκηση Λειτουργιών
[8] [KΥ] Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
[5] [KΥ] Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία
[7] [KΥ] Επιχειρηματικά Δίκτυα
[5] [KΥ] Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
[5] [KΥ] Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
[6] [KΥ] Ηλεκτρονική Μάθηση – Διδακτική
[8] [KΥ] Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
[8] [KΥ] Κινητό και Διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
[5] [KΥ] Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
[6] [KΥ] Μάρκετινγκ - Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος
[8] [KΥ] Μεθοδολογία Έρευνας
[8] [KΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
[6] [KΥ] Οικονομική της Διοίκησης
[7] [KΥ] Οργάνωση και Διοίκηση πωλήσεων
[8] [KΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[5] [KΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[7] [KΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
[8] [KΥ] Προηγμένα θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
[7] [KΥ] Προηγμένα θέματα Βάσεων Δεδομένων
[7] [KΥ] Πτυχιακή Εργασία Ι
[8] [KΥ] Πτυχιακή Εργασία ΙΙ
[6] [KΥ] Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
[6] [KΥ] Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
[6] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
[7] [KΥ] Συστήματα Τηλεκπαίδευσης
[7] [KΥ] Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου
[5] [KΥ] Τεχνολογία Λογισμικού στη Πράξη
[6] [KΥ] Ψηφιακό Μάρκετινγκ
[6] [KE] Αλγοριθμικό Μάρκετινγκ
[8] [KE] Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
[5] [KE] Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή
[5] [KE] Δίκαιο Δημόσιας Διοίκησης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
[8] [KE] Δίκαιο της Πληροφορικής και του Διαδικτύου
[7] [KE] Εικονικές Επιχειρήσεις και Νέες Τεχνολογίες
[7] [KE] Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων
[6] [KE] Έλεγχος Αξιοπιστίας & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού
[7] [KE] Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση
[6] [KE] Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
[5] [KE] Επιχειρηματικό Λογισμικό
[7] [KE] Εφαρμογές Υπολογιστικών μεθόδων
[5] [KE] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
[8] [KE] Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών
[5] [KE] Λειτουργικά Συστήματα
[6] [KE] Οικονομικά Μαθηματικά
[8] [KE] Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Εικονικών Επιχειρήσεων
[6] [KE] Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
[6] [KE] Τεχνολογίες Διαδικτύου
[5] [KE] Υπηρεσίες και συναλλαγές στον Παγκόσμιο Ιστό
[8] [KE] Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές μονάδες και 5 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και ο φοιτητής/τρια καλείται να παρακολουθήσει 37 μαθήματα κορμού και, είτε 1 1 μαθήματα επιλογής, είτε 9 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας, είτε 8 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας συνδυασμένη με συναφή πρακτική άσκηση.

Το Τμήμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις από το 5ο εξάμηνο:
1] Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων και
2] Πληροφοριακά Συστήματα

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) δομείται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:
 Μάνατζμεντ,
 Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
 Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
 Κινητό και Διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο,
 Νεοφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα,
 Επιχειρηματική Ευφυΐα,
 Νέα ψηφιακά κανάλια διανομών και πωλήσεων,
 Οργανωσιακή συμπεριφορά και ηγεσία,
 Ποσοτικές μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 Μαθήματα Υποστήριξης (π.χ. Δίκαιο, Ξένες Γλώσσες).

Μαθήματα ανά εξάμηνο : 1282mathex

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
240 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 12.54 18350 425 165 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1282 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 10.66 10755 180 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1518 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 9.41 9450 25 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1656 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛΜΕΠΑ 4 8.36 8250 -100 130 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1607 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8180 -250 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1544 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 8.36 8070 -140 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1035 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 10280 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα για μετεγγραφή το 2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
Το τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ είναι ΜΗ αντίστοιχα

Φωτογραφίες του Τμήματος. Επισκέφτηκα το Τμήμα 1 και 2/10/2022. Το όνομα της σχολής είναι γραμμένο πάνω σε χαρτί φωτοτυπικού Α4 στις δύο πόρτες ! Το Τμήμα είναι στη περιοχή Κουκούλι στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Πατρών. Στο ίδιο χώρο είναι τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και Πελοποννήσου (βλέπε 1η φωτογραφία)  .