ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1436
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 9.50
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.energy.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411934/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 20
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε θέματα ενέργειας εμβαθύνοντας στις θεματικές ενότητες:
1. Συστήματα Θερμικής Ενέργειας
2. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
3. Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
4. Ενεργειακή Τεχνολογία Οχημάτων
5. Ενεργειακές Υποδομές
6. Διαχείριση Ενέργειας
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα απόκτησης βεβαίωσης εξειδίκευσης σε μία ή περισσότερες από αυτές τις θεματικές ενότητες, ταυτόχρονα με την απόκτηση του Πτυχίου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com