Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) (149)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Κωδικός : 149
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.soc.uoc.gr/social/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/995/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[2] [ΒΥ] Αγγλικά για Κοινωνιολόγους B
[1] [ΒΥ] Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Α
[3] [ΒΥ] Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Γ
[4] [ΒΥ] Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Δ
[1] [ΒΥ] Αγροτική Κοινωνιολογία ΙΙ: Διαδικασίες Αναδιάρθρωσης και Μετασχηματισμού στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο
[1] [ΒΥ] Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού
[2] [ΒΥ] Αστική Κοινωνιολογία
[1] [ΒΥ] Βιομηχανική Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνιολογικής έρευνας Ι
[2] [ΒΥ] Ευρωπαικές πολιτικές και ανάπτυξη στον Ελληνικό Αγροτικό χώρο
[2] [ΒΥ] Η Ελληνική Εθνικιστική Ιδεολογία
[3] [ΒΥ] Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης
[1] [ΒΥ] Ιδεολογία και Κουλτούρα
[1] [ΒΥ] Ισλάμ και ετερότητες στα Βαλκάνια
[1] [ΒΥ] Ιστορική Κοινωνιολογία
[2] [ΒΥ] Κοινωνικές και γλωσσικές πραγματικότητες. Κράτος και εκπαιδευτική πολιτική
[2] [ΒΥ] Κοινωνική Δημογραφία Ι
[1] [ΒΥ] Κοινωνική Θεωρία Ι
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ (Σύγχρονη)
[1] [ΒΥ] Κοινωνική Ιστορία
[2] [ΒΥ] Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας
[2] [ΒΥ] Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας
[2] [ΒΥ] Κοινωνική Στατιστική
[1] [ΒΥ] Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
[2] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας
[2] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της θρησκείας
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Παρακολούθησης και της Ιδιωτικότητας
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων
[2] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του Δικαίου
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου
[2] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του πολιτισμού
[3] [ΒΥ] Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι
[1] [ΒΥ] Περιβάλλον και Κοινωνία
---------------------------------

Αναμόρφωση Κανονισμού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
fek_2022_4840b_t149

Untitled Document
Σύνολο=4
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
126 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 10.22 15010 690 159 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1006 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 11.35 14360 650 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
149 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1 9.08 10840 730 197 0 4 0 εδώ Inf Math OS
348 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 1 9.08 9180 240 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 706 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5830 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Κλάδος ΠΕ10

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες στη Β Θεματική Ενότητα (περίπου 3%)

Top Jobs for Sociology Degree Majors