Θεατρικών Σπουδών (ΠΑΤΡΑ) (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)

Σκοπός
Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του θεάτρου με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.
Να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Να συμβάλει στην ανάπτυξη της θεατρικής αγωγής και αντίληψης του λαού και στη συνειδητοποίηση για το ρόλο και τη σημασία του θεάτρου στη ζωή.
Να συμβάλει ποικιλότροπα στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.
Αντιστοιχίες
41. «Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το τμήμα δεν παρέχει πρακτική εκπαίδευση για την επαγγελματική κατάρτιση ηθοποιού, σκηνοθέτη ή σκηνογράφου. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν και πρακτική κατάρτιση στο χώρο του Θεάτρου, παραπέμπονται στις υπάρχουσες Δραματικές Σχολές, που παρέχουν την αντίστοιχη εκπαίδευση.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα, σε υπουργεία, οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθηγητές σε δραματικές σχολές και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε προγράμματα κατάρτισης, θεατρολόγοι, κριτικοί και θεωρητικοί της Τέχνης, στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, στο Ραδιόφωνο και στην Τηλεόραση.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ32
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com