Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (192)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός : 192
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.slavstud.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1397/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Οι Σλαβικές Σπουδές αφορούν, σύμφωνα και με τo Π.Δ. ίδρυσης του Τμήματος, τη Γλώσσα, τη  Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλαβικών λαών.Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της  Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: Ανατολικών, Δυτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται η κατεύθυνση) και έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαμήνων. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που επιθυμούν. Στα δύο πρώτα εξάμηνα το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και δίνεται έμφαση στη Ρωσική γλώσσα. Από τα επόμενα εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία από τις προσφερόμενες γλώσσες, οι οποίες στην πρώτη φάση είναι κατ’ αλφαβητική σειρά οι ακόλουθες: Βουλγαρική, Ουκρανική, Πολωνική, Σερβική/Κροατική και Τσεχική.
Στο όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποβάλλουν προς κρίση διπλωματική εργασία σε μάθημα επιλογής τους.

Πρόγραμμα  Σπουδών για φοιτητές που εγράφησαν από το Ακ. Έτος 2015-16

Μαθήματα Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρωσική Γλώσσα
Δεύτερη Σλαβική Γλώσσα
Παλαιοσλαβική Γλώσσα
Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία Ι, ΙΙ
Εισαγωγή στην Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Λογοτεχνία των Ανατολικών Σλάβων (μέχρι τον 18ο αιώνα)
Ρωσική και Ουκρανική προφορική λογοτεχνική δημιουργία
Πρώτη περίοδος: 1800-1825
Δεύτερη περίοδος: 1825-1860
Ρωσική Πεζογραφία β΄ μισού 19ου – αρχών 20ου αιώνα
Ρωσικός Συμβολισμός (Αργυρός Αιώνας)
Σοβιετική Λογοτεχνία – Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός
Ρωσική Πρωτοπορία του 20ου αιώνα
Θεωρία της Λογοτεχνίας
Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ρωσικός Φορμαλισμός
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία: Θεωρία της Γλώσσας
Γλωσσολογία: Φωνητική – Φωνολογία – Μορφολογία
Γλωσσολογία: Σύνταξη
Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας
Μετάφραση: από τη θεωρία στην πράξη
Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό των Σλάβων Ι, ΙΙ
Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης
Ιστορία της χερσονήσου του Αίμου
Βυζάντιο και Σλαβικός κόσμος
Ιστορία της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης
Τέχνη και Πολιτισμός του 20ου αιώνα
Εισαγωγή στην παιδαγωγική

Μαθήματα κατ’ επιλογήν

Α΄ Γλώσσες
Ουκρανική
Σερβική/Κροατική
Βουλγαρική
Τσεχική Ανενεργή
Πολωνική Ανενεργή

Β΄ Άλλα αντικείμενα Ανενεργά Μαθήματα

Ιστορία των βαλκανικών λογοτεχνιών
Ιστορία της τσεχικής και πολωνικής λογοτεχνίας
Ιστορία της εκκλησιαστικής σλαβικής γλώσσας
Ιστορία των ανατολικών σλαβικών γλωσσών
Ιστορία των νότιων σλαβικών γλωσσών
Ιστορία των δυτικών σλαβικών γλωσσών
Ιστορική γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας
Λεξικογραφία
Κατάκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας
Γλωσσολογία: Δομισμός και Σημειολογία
Γλωσσολογία: Σημασιολογία – Πραγματολογία
Κοινωνιογλωσσολογία – Διαλεκτολογία
Γλωσσική επαφή και μεταβολή: Το βαλκανικό Sprachbund
Ιστορία Βαλκανικών Λαών
Ιστορία μεταπολεμικού κόσμου – ψυχρός πόλεμος
Ιστορία και πολιτισμός των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά την αρχαιότητα
O ελληνισμός στη ρωσική αυτοκρατορία
Οι Έλληνες στη Σοβιετική Ένωση και άλλες ανατολικές χώρες
Εκκλησιαστικές σχέσεις Ελλήνων και Σλάβων κατά την Τουρκοκρατία
Ιστορία της Τέχνης Ι & ΙΙ
Ρωσικό θέατρο
Σοβιετικός κινηματογράφος
Πολωνικός κινηματογράφος
Τσέχικος κινηματογράφος
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Φιλοσοφία
Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας
Αναλυτικά προγράμματα

Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες