Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης (227)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 227
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.05
ΕΒΕ (2023) : 12.96
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.topo.auth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1630/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ GPS
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ & ΔΙΚΤΥΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ & ΠΙΝΑΚΕΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
[9] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[9] [ΒΥ] ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
[9] [ΒΥ] ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
[3] [ΒΥ] ΣΗΜΑΤΑ & ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΧΡΟΝΟΥ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[1] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΟ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
[5] [ΒΥ] ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS
[5] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
[1] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΡΟΕΣ
[8] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ
[7] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
---------------------------------

Παρουσίαση του Τμήματος

Tο Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (TATM) της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 και είναι το τρίτο, κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης, Tμήμα Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (μετά το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών και το Tμήμα Aρχιτεκτόνων). Υποδιαιρείται σε τρεις (3) Tομείς (Γεωδαισίας και Τοπογραφίας,Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων) που συντονίζουν τη διδασκαλία σε συγκεκριμενά πεδία της Επιστήμης που ορίζονται από το TATM.

Τι κάνει ο ΑΤΜ O Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE). Επαγγελματική Μονογραφία Πότε παίρνει το δίπλωμά του Tο δίπλωμα του A.T.M. χορηγείται μετά πέντε έτη σπουδών. Mετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο οι νέοι A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών. Ποιά αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
225 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 14775 635 80 0 5 0 εδώ Inf Math OS
227 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 12.47 12960 380 90 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 170 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1815 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Ποιά είναι τα αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού 1. Ως αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την πρωτογενή γεωμετρική τεκμηρίωση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, με την καταγραφή, απεικόνιση, ανάλυση, σχεδιασμό, διαχείριση, επέμβαση και κατασκευή στο γήινο χώρο και περιβάλλον, με την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, κατασκευών, ελέγχων, αναλύσεων και παρεμβάσεων και την οργάνωση και διαχείριση δομικών έργων, έργων υποδομής, φυσικών και οικονομικών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Βασικές επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική. β. Τεχνικές Υλικών. γ. Πληροφορική και Γεωπληροφορική. δ. Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών πληροφοριών. ε. Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση. στ. Οδοποιία, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Κυκλοφορική Τεχνική. ζ. Υδραυλική, Υδρολογία. η. Περιβαλλοντική Μηχανική. θ. Διαχείριση Περιβάλλοντος. ι. Χωροταξία, Πολεοδομία. ια. Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη. ιβ. Οργάνωση και Διοίκηση. 2. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972. β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. δ. Εκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων. ε. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων. στ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής. ζ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας. η. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης. θ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. ι. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης. ια. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών. ιβ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής. ιγ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). ιδ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων. ιε. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών. ιστ. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού). ιζ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων. ιη. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. ιθ. Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων. κ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών. κα. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων. κβ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κγ. Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων. κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. κστ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων. κζ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. κθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο. Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) : Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ fek_2014_176b.pdf Μελέτες απορρόφησης Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές [πατήστε εδώ] Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015] EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010 EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:
Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)