Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών [241]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 241
Ίδρυμα: ΕΜΠ
Site: https://www.metal.ntua.gr
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2024) : 9.72
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18125
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13425
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 103
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 103
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 88
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 88
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16175
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14475
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 5
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ κ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ κ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ κ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ-ΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΟ CAD
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ)
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ κ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ κ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ)
[5] [ΒΥ] ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[7] [ΒΥ] ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι (ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΕΚΡΗΚΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)
[7] [ΒΥ] ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ κ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[8] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
[9] [ΒΥ] ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ κ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ κ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚ/ΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
---------------------------------

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Οι πενταετείς σπουδές στη Σχολή περιλαμβάνουν μαθήματα Κορμού, όπου ο Σπουδαστής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις των βασικών μαθημάτων και τις βασικές γνώσεις του αντικειμένων του διπλώματός του. Σε πολλά μαθήματα οι θεωρητικές γνώσεις συμπληρώνονται με εργαστηριακές ασκήσεις. Τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να στραφεί, μέσω της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει, στα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να εμβαθύνει με την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας στο δέκατο εξάμηνο.

Οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας (μεταλλεία, μεταλλουργίες, εργοτάξια κ.α.) φέρνουν τον Σπουδαστή στον εργασιακό  χώρο και του δίδουν την ευκαιρία να γνωρίσει στην πράξη τα αντικείμενα που σπουδάζει. Οι εμπειρίες αυτές τον βοηθούν επίσης να επιλέξει με σωστότερα κριτήρια την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα σπουδών αποτελούν το βασικό κορμό που περιλαμβάνει μαθήματα κοινά για όλους τους σπουδαστές της σχολής. Από το 8ο και 9ο εξάμηνο λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών και οι οποίες είναι οι εξής:

(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
(β) Μεταλλευτική Τεχνολογία
(γ) Γεωτεχνολογία
(δ) Μεταλλουργικές διεργασίες
(ε) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα ροής προπτυχιακών σπουδών της Σχολής:

 

Οι σπουδαστές της Σχολής υποχρεούνται κατά το 8ο και 9ο εξάμηνο να επιλέξουν 6 μαθήματα τουλάχιστον από την κατεύθυνση της επιλογής τους. Τα υπόλοιπα 6 μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν να τα επιλέξουν από τα μαθήματα των υπολοίπων 4 κατευθύνσεων ή τη δεξαμενή μαθημάτων, με μέγιστο αριθμό επιλογής 3 μαθημάτων από μια κατεύθυνση ή τη δεξαμενή.

Στα 8ο & 9ο εξάμηνα σπουδών οι σπουδαστές θα πρέπει να εγγραφούν, παρακολουθήσουν και επιτύχουν, σε κάθε εξάμηνο, σε 2 έως 4 τουλάχιστον από τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Για την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε έξι (6) μαθήματα ανά εξάμηνο.

Οι σπουδαστές που επιλέγουν τις κατευθύνσεις (α) Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και (β) Γεωτεχνολογίας υποχρεούνται στην επιλογή των έξι (6) μαθημάτων, να περιλάβουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων και επίσης δύο (2) από τα ειδικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε μάθημα της επιλογής των σπουδαστών υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος το μάθημα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Ο αναλυτικός οδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 βρίσκεται εδώ.

Τελευταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιουνίου, 2017 19:57