Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών [241]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 241
Ίδρυμα: ΕΜΠ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.metal.ntua.gr
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1376/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ κ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[9] [ΒΥ] ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ κ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
[1] [ΒΥ] ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ κ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ κ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
[6] [ΒΥ] ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι (ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΕΚΡΗΚΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[3] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ κ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[1] [ΒΥ] ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ κ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚ/ΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ-ΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΟ CAD
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ)
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ)
[8] [ΒΥ] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ κ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ κ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
---------------------------------

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Οι πενταετείς σπουδές στη Σχολή περιλαμβάνουν μαθήματα Κορμού, όπου ο Σπουδαστής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις των βασικών μαθημάτων και τις βασικές γνώσεις του αντικειμένων του διπλώματός του. Σε πολλά μαθήματα οι θεωρητικές γνώσεις συμπληρώνονται με εργαστηριακές ασκήσεις. Τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να στραφεί, μέσω της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει, στα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να εμβαθύνει με την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας στο δέκατο εξάμηνο.

Οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας (μεταλλεία, μεταλλουργίες, εργοτάξια κ.α.) φέρνουν τον Σπουδαστή στον εργασιακό  χώρο και του δίδουν την ευκαιρία να γνωρίσει στην πράξη τα αντικείμενα που σπουδάζει. Οι εμπειρίες αυτές τον βοηθούν επίσης να επιλέξει με σωστότερα κριτήρια την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα σπουδών αποτελούν το βασικό κορμό που περιλαμβάνει μαθήματα κοινά για όλους τους σπουδαστές της σχολής. Από το 8ο και 9ο εξάμηνο λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών και οι οποίες είναι οι εξής:

(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
(β) Μεταλλευτική Τεχνολογία
(γ) Γεωτεχνολογία
(δ) Μεταλλουργικές διεργασίες
(ε) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα ροής προπτυχιακών σπουδών της Σχολής:

 

Οι σπουδαστές της Σχολής υποχρεούνται κατά το 8ο και 9ο εξάμηνο να επιλέξουν 6 μαθήματα τουλάχιστον από την κατεύθυνση της επιλογής τους. Τα υπόλοιπα 6 μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν να τα επιλέξουν από τα μαθήματα των υπολοίπων 4 κατευθύνσεων ή τη δεξαμενή μαθημάτων, με μέγιστο αριθμό επιλογής 3 μαθημάτων από μια κατεύθυνση ή τη δεξαμενή.

Στα 8ο & 9ο εξάμηνα σπουδών οι σπουδαστές θα πρέπει να εγγραφούν, παρακολουθήσουν και επιτύχουν, σε κάθε εξάμηνο, σε 2 έως 4 τουλάχιστον από τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Για την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε έξι (6) μαθήματα ανά εξάμηνο.

Οι σπουδαστές που επιλέγουν τις κατευθύνσεις (α) Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και (β) Γεωτεχνολογίας υποχρεούνται στην επιλογή των έξι (6) μαθημάτων, να περιλάβουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων και επίσης δύο (2) από τα ειδικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε μάθημα της επιλογής των σπουδαστών υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος το μάθημα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Ο αναλυτικός οδηγός σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 βρίσκεται εδώ.