ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Κωδικός : 242
Ίδρυμα: ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.mred.tuc.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1382/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[9] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[5] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
[4] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
[1] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] ΓΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙς
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
[2] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΜΟΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
[6] [ΒΥ] ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
[9] [ΒΥ] ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[8] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟ/ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
[9] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
---------------------------------

Στο site του τμήματος αναφέρεται:
Ο πλανήτης µας διέρχεται µία περίοδο δραµατικής ανάπτυξης και ουσιαστικών αλλαγών
Οι οικονοµικές δραστηριότητες έχουν πολλαπλασιαστεί και, σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, προβλέπεται να πενταπλασιαστούν ή και να δεκαπλασιαστούν τον επόµενο µισό αιώνα. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, η βιοµηχανική ανάπτυξη έχει αυξηθεί περισσότερο από πενήντα φορές ενώ το 80% αυτής της αύξησης πραγµατοποιήθηκε µετά το 1950. Τέτοια µεγέθη απεικονίζουν και προαναγγέλλουν τροµακτικές επιδράσεις στις παγκόσµιες επενδύσεις, όπως κατοικίες, µεταφορές, γεωργία, βιοµηχανία και ορυκτούς πόρους.
Κύριος µοχλός της οικονοµικής ανάπτυξης είναι η νέα τεχνολογία και η βιοµηχανία που βασίζεται στους ορυκτούς πόρους, στα δάση, στις θάλασσες και στη ροή των υδάτων. Για παράδειγµα, η χρήση υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) έχει αυξηθεί σχεδόν κατά τριάντα φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες, δηλαδή τα µεταλλεύµατα, τα βιοµηχανικά ορυκτά, το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο, καθώς και οι πηγές γεωθερµικής ενέργειας αποτελούν την υλική υποδοµή του σύγχρονου πολιτισµού και µία από τις κύριες πηγές της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες επιβάλλουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση µεθόδων αναζήτησης και εκµετάλλευσής τους, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η συνεχής αυτή εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν, πράγµα που συνεπάγεται τη διαµόρφωση ανάλογων γνωστικών αντικειµένων και ειδικοτήτων προσαρµοσµένων στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας.
**************
Γνωστικά αντικείμενα
Η Σχολή ΜηχΟΠ ανταποκρινόµενη στο πνεύµα της προσαρµογής στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας, διαµορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραµµα σπουδών και προσανατολίζοντας ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του.

Πιο συγκεκριµένα, η Σχολή προσφέρει τη βασική εκπαίδευση του Μηχανικού, καθώς και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγµα αυτόµατη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, εντοπισµό συγκεντρώσεων ορυκτών και παρατηρήσεις γεωδυναµικών φαινοµένων µε δορυφόρους, γεωφυσικές τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, γεωδυναµική, τεχνικά έργα και περιβαλλοντικές εφαρµογές, αξιολόγηση πρώτων υλών µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι της Σχολής ΜηχΟΠ, οι οποίοι µετά το πέρας των σπουδών τους αποκτούν τον τίτλο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονοµίας της χώρας µας και να αντιµετωπίσουν την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισµού.

********
Επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Η επαγγελµατική κατοχύρωση των διπλωµατούχων Μηχανικών Oρυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης διέπεται από το Προεδρικό Διάταγµα υπ. αριθµ. 99 (ΦΕΚ 187/τ.Α/5-11-2018): Δείτε το Άρθρο 14 που αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (σσ.10417-10419), καθώς και το Άρθρο 2 όπου αναφέρονται οι κοινές δραστηριότητες όλων των μηχανικών (σσ.10400-10401).

ΦΕΚ 187/05-11-2018, Τεύχος Α’

**********
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Σκοπός της είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Η Σχολή διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και πολυδύναμη εργαστηριακή υποδομή (πλαισιωμένη από 12 εργαστήρια και 8 ερευνητικές μονάδες) και είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Υποδιαιρείται σε Τομείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών αντικειμένων:

-Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων
-Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
-Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη πρωτότυπων γνωστικών αντικειμένων ή αντικειμένων που δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας. Διαμορφώνει κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών και προσανατολίζει ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.