Γεωλογίας Πάτρας [287]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 287
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.geology.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1917/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
[8] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
[2] [ΒΥ] ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[1] [ΒΥ] ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[4] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Ι: ΔΟΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΙ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[6] [ΒΥ] ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ.
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 11.28 11375 75 90 0 4 0 εδώ Inf Math OS
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9.74 9875 25 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.09 9670 0 80 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 270 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1705 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία εδώ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το άρθρο 14 & 15 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την ειδίκευση τους. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Δ.Ε.Η., στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στον Δημόκριτο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, σε τεχνικές επιχειρήσεις και σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων, στα Μ.Μ.Ε. και σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης.

ΑΣΕΠ
Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.