Επιστήμης των Υλικών Πάτρας [288]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 288
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.matersci.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1379/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 28 - ΜΑΘ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΒΙΟΗΘΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Ι
[4] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ
[0] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
[0] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
[0] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ V
[2] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙΙ
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IV
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
[0] [ΒΥ] ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[0] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
[0] [ΒΥ] ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[0] [ΒΥ] ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
[0] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ IV
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΦΩΤΟΝΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
---------------------------------

Τι είναι η Επιστήμη των Υλικών

Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται ευρύτατοι τομείς των βασικών θετικών επιστημών. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο της Χημείας και της Φυσικής, ειδικότερες και διαρκώς διευρυνόμενες περιοχές της Βιολογίας και της Γεωλογίας ενώ τα Μαθηματικά αποτελούν το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χημικών νόμων που διέπουν την συμπεριφορά της ύλης.

Ο όρος Επιστήμη των Υλικών περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη, πειραματική και θεωρητική, της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της, τον σχεδιασμό και την χημική σύνθεση μορφών με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με συγκεκριμένες χρήσεις και εφαρμογές καθώς και την αναζήτηση και σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης. Μερικές από τις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήμη των Υλικών αφορούν τον σχεδιασμό μιας συνεχώς εμπλουτιζόμενης ποικιλίας υλικών με χρησιμότητα σε διάφορες ιατρικές εφαρμογές.

Στον διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και επιστημονική έρευνα.

Γιατί να σπουδάσω Επιστήμη των Υλικών

Κατά συνέπεια, στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι σπουδές στον υπερσύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα της Επιστήμης των Υλικών κάθε άλλο παρά περιττές θα μπορούσαν να είναι. Η επιστημονική γνώση και η τεχνολογική αιχμή στον τομέα των Υλικών, αρχίζοντας από την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων της ύλης σε νανοσκοπικό επίπεδο και προχωρώντας στην εφαρμογή, είναι βασικές προϋποθέσεις για την σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων καινοτομίας και του μελλοντικού πολιτισμού εν γένει.Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και μοναδικές δυνατότητες κάθετης ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ενσωματώνει δράσεις σχεδίασης και μοντελοποίησης της δομής, μελέτης θεμελιωδών φαινομένων, ανάπτυξης μεθοδολογίας σύνθεσης και ανάλυσης καινοτόμων νανοϋλικών, νανοδομημένων και υβριδικών υλικών, καθώς και σχεδίασης και κατασκευής μικρο- και νανο-δομών και λειτουργικών διατάξεων με έμφαση σε εφαρμογές φωτονικής, ηλεκτρονικής, ενέργειας και βιοϊατρικής.Κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι, αφενός η οργάνωση και η εκτέλεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, που καλύπτει και τις παραδοσιακές περιοχές της επιστήμης αλλά και τους σύγχρονους κλάδους της και, αφετέρου, η υψηλής ποιότητας έρευνα σε υπερσύγχρονους τομείς. Η έρευνα όντας σε άμεση σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, μεγιστοποιεί τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση και η έρευνα του Τμήματος είναι σε άμεση σχέση με τις τεχνολογίες των προηγμένων υλικών και τις εφαρμογές τους στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της βιοϊατρικής, των βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων ευρείας αλλά και εξειδικευμένης χρήσης, που υπηρετούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της έρευνας του Τμήματος, συνοψίζει όλες τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην στρατηγική ανάπτυξη επιστημονικών υποδομών, αλλά και στην θεμελίωση της «Επιστήμης των Υλικών» ως πρωταρχική και κρίσιμη προϋπόθεση για την τεχνολογική καινοτομία και τις εφαρμογές.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ.

Τα ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος εμπίπτουν πλήρως στις “Περιοχές Κλειδιά” των οριζόντιων τεχνολογιών αιχμής – Key and enabling technologies (KET) – του Horizon 2020 που αποτελούν μοχλούς για όλες τις δράσεις τεχνολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τμήματα Υλικών
272 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
288 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
200 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
 «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αντικείμενο Σπουδών
Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Τεχνολογία Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιστήμονες του πεδίου σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται στη σημερινή τεχνολογική εποχή για την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων από μηχανικές κατασκευές-μηχανήματα και χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά αλλά και νέου τύπου φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας. Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. Το πεδίο επωφελείται σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την ύπαρξη επιστημόνων που εκπαιδεύονται απ’ ευθείας με εστίαση στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Επιστήμης Υλικών.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων της Κρήτης και των Πατρών που προβλέπονταν από το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος, κατοχυρώθηκαν με το Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί ενδεικτικά:

  1. με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών όπως (α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά, (β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά, οπτικά, οπτοηλεκτρονικά, φωτονικά υλικά, πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες, (γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική. Οι παραπάνω δραστηριότητες νοούνται τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών,
  2. σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,
  3. ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών,
  4. ως επιστήμονες σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών,
  5. ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα?δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών,
  6. ως ερευνητές σε θέματα Επιστήμης των Υλικών σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και
  7. ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.