Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ) (309)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
Κωδικός : 309
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2022) : 12.54
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.econ.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2262/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΜΑΘ: 34 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 24
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι
[5] [ΒΥ] Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι
[8] [ΒΥ] Αγροτική Οικονομική και Πολιτική Ανάπτυξη
[5] [ΒΥ] Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης (Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες)
[7] [ΒΥ] Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη
[5] [ΒΥ] Αξιολόγηση & Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων (Αξιολόγηση Επενδύσεων )
[5] [ΒΥ] Αξιολόγηση Επενδύσεων
[5] [ΒΥ] Βιομηχανική Οικονομική (Βιομηχανική Οικονομική Ι)
[5] [ΒΥ] Βιομηχανική Οικονομική Ι
[6] [ΒΥ] Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ (Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οικονομικής)
[6] [ΒΥ] Γραμμικά Μαθηματικά
[5] [ΒΥ] Δημόσια Οικονομική
[8] [ΒΥ] Δημοσιονομική Πολιτική
[5] [ΒΥ] Διδακτική Οικονομικών Ι
[5] [ΒΥ] Διεθνής Οικονομική
[8] [ΒΥ] Διεθνής Χρηματοοικονομική
[7] [ΒΥ] Δίκαιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών
[7] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση (Λογιστική ΙΙΙ)
[6] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
[5] [ΒΥ] Δυναμικά Μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας (Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία ΙΙ)
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ιστορίας
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (ελληνική διδασκαλία)
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Ιntroduction to Marketing)
[4] [ΒΥ] Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι (1830-1940)
[6] [ΒΥ] Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ (1940-2001)
[8] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική
[7] [ΒΥ] Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο Joomla
[6] [ΒΥ] Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού Visual Basic
[6] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
[6] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση (Θεσμοί & Πολιτικές της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης)
[8] [ΒΥ] Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Ανάλυση Αγοράς
[8] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική
[8] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική (Αναπτυξιακή Οικονομική & Πολιτικές της Ανάπτυξης)
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
[3] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Πληροφορική στην Οικονομία (Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ & τη Διαχείριση πληροφοιών)
[8] [ΒΥ] Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Παιγνίων
[8] [ΒΥ] Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης
[6] [ΒΥ] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
[7] [ΒΥ] Ιστορία Πόλεων
[8] [ΒΥ] Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στην Σύγχρονη Ελλάδα
[5] [ΒΥ] Ιστορία των Επιχειρήσεων
[5] [ΒΥ] Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών
[8] [ΒΥ] Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας
[7] [ΒΥ] Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων
[0] [ΒΥ] Λογιστική Ι
[7] [ΒΥ] Λογιστική ΙΙΙ
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μακροοικονομική Θεωρία
[3] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ι (Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση)
[4] [ΒΥ] Μακροοικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική Θεωρία)
[5] [ΒΥ] Μακροοικονομική της Ανάπτυξης
[6] [ΒΥ] Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
[5] [ΒΥ] Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Ι
[7] [ΒΥ] Μετα-Κεϋνσιανά Οικονομικά
[3] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής
[4] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας
[3] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ι (Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής)
[4] [ΒΥ] Μικροοικονομική ΙΙ (Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας)
[4] [ΒΥ] Οικονομετρία
[5] [ΒΥ] Οικονομικά Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης
[6] [ΒΥ] Οικονομικά της Τεχνολογίας
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[5] [ΒΥ] Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης
[5] [ΒΥ] Οικονομική Ιστορία του 20ου αιώνα
[7] [ΒΥ] Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών
[5] [ΒΥ] Οικονομική Πολιτική
[6] [ΒΥ] Οικονομική Πολιτικη στην Ελληνική Οικονομία
[6] [ΒΥ] Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία (Οικονομικές Πολιτικές & Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία)
[5] [ΒΥ] Οικονομική της Εργασίας
[8] [ΒΥ] Οικονομική των Δικτύων
[8] [ΒΥ] Οικονομική των Δικτύων και της Πληροφόρησης
[0] [ΒΥ] Οικονομική των Επιχειρήσεων
[0] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία Ι (Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία)
[2] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος)
[5] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης
[2] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος
[5] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία της Κοινωνικής Πολιτικής
[5] [ΒΥ] Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση
[8] [ΒΥ] Στατιστικά Υποδείγματα για Οικονομολόγους
[2] [ΒΥ] Στατιστική Ι
[3] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ
[5] [ΒΥ] Στατιστικη ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] Στοιχεία Αστικού Δικαίου
[8] [ΒΥ] Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
[5] [ΒΥ] Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών
[4] [ΒΥ] Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών
[5] [ΒΥ] Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού
[8] [ΒΥ] Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη
[5] [ΒΥ] Τραπεζική Ι
[5] [ΒΥ] Τραπεζική Ι (Τραπεζική Οικονομική Ι)
[7] [ΒΥ] Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
[7] [ΒΥ] Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
[6] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
[6] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
---------------------------------

Untitled Document
Σύνολο=14
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2022 Ε.2023 Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
867 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 4 12.54 17990 27 33 -6 4 0 εδώ Inf
312 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΠΑ 4 12.54 15750 243 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
315 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 12.54 14480 319 319 0 4 0 εδώ Inf Math OS
317 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 12.54 13740 299 299 0 4 0 εδώ Inf Math OS
309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 4 12.54 13428 366 366 0 4 0 εδώ Inf Math OS
311 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΠΘ 4 12.54 12880 390 390 0 4 0 εδώ Inf Math OS
319 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 12.54 12440 305 305 0 4 0 εδώ Inf Math OS
350 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 10.45 12186 250 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
345 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 10.45 11850 281 281 0 4 0 εδώ Inf Math OS
321 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 4 11.50 11040 250 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
97 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 4 10.45 10728 329 329 0 4 0 εδώ Inf Math OS
361 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 10.45 9770 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1602 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 9305 280 280 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1548 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 8.36 8290 160 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 3699 3705 -6 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9700 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

Ποιο είναι το αντικείμενο ενός Οικονομολόγου;

Ο επαγγελματίας Οικονομολόγος ασχολείται με :

-Την ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινόμενων και μεγεθών, τη σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
-Την παροχή συμβουλών επί οικονομικών, επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης και εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, κατάρτισης και υπογραφής οικονομικών καταστάσεων.
-Την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
-Το σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, επιστημονική και πρακτική τους αξιοποίηση.
-Τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών.
-Τη διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Οικονομολογικό επάγγελμα-άδεια άσκησης Π.Δ.475/1991
Το Οικονομολογικό επάγγελμα ασκείται μετά από σχετική άδεια που παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε όλους τους εγγεγραμμένους Οικονομολόγους.

Μετά από αυτό ο Οικονομολόγος μπορεί τα ακολουθήσει μια από τις παρακάτω ειδικεύσεις του Οικονομολογικού επαγγέλματος:

Λογιστής, φοροτεχνικός, ελεγκτής, ορκωτός λογιστής, εκτιμητής, αναλογιστής, χρηματοοικονομικός αναλυτής, αναλυτής προϋπολογισμών, κοστολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ασφαλιστής, αντασφαλιστής, διευθυντής πιστώσεων, επιχειρησιακός ερευνητής, ερευνητής αγοράς, εμπορικός διευθυντής, διαφημιστής, διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, διοικητικό στέλεχος, διευθυντής Marketing, διευθυντής πωλήσεων, μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων, χρηματιστής, αντικριστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντής παραγωγής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος προώθησης, φορολογικός σύμβουλος, μελετητής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητής πανεπιστημίου, διευθυντής επικοινωνίας, πωλητής, εκτιμητής ακίνητης περιουσίας, κτηματομεσίτης, οικονομικός δημοσιογράφος, σύμβουλος οργάνωσης, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, γεωργο-οικονομολόγος, διευθυντής Logistics, διευθυντής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικός εργασιακών σχέσεων, διευθυντής ιατρικών μονάδων, εμπορικός αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, περιφερειολόγος, διευθυντής τουριστικών επιχειρήσεων, οικονομικός αξιωματικός(Σ. Σ ΑΣ), οργανωτής συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, οικονομολόγος του δημοσίου τομέα, διευθύνων σύμβουλος.

Απασχόληση
Ένας Οικονομολόγος απασχολείται στους παρακάτω τομείς:
-Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(παραγωγικά υπουργεία, (Δ Ε Κ Ο).
-Στην έρευνα (Κ Ε Π Ε, Ι Ο Β Ε, Τμήματα μελετών Τραπεζών.
-Στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.) σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, το Marketing, το Management, η λογιστική, το εμπόριο.
-Στην εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, Ε Π Α Λ., Τ Ε Ι, ΑΕΙ).
-Ως ελεύθερος επαγγελματίας(λογιστής, φοροτεχνικός, σύμβουλος επενδύσεων, σύμβουλος -επιχειρήσεων).
-Στην οικονομική δημοσιογραφία(έντυπη και ηλεκτρονική).

Οι προοπτικές
Οι προοπτικές του Οικονομολογικού επαγγέλματος είναι σημαντικές, αφού έχει την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες. Τα επαγγέλματα λοιπόν με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι: Πωλητές, Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών, Αναλυτές και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογιστές, Ειδικοί στα χρηματοοικονομικά, Εκτιμητές ακίνητης περιουσίας. Συμπερασματικά, όσοι επιλέξουν τις οικονομικές σπουδές θα έχουν μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Παντελής Τέντες, Καθηγητής Οικονομίας, Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) 24-8-2011/in.gr


Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.