Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (314)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 314
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.dept.aueb.gr/mbc
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1952/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις:
# Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
# Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού
# Επιχειρησιακή Αναλυτική
# Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι: ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕΡΟΣ Α
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV: ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕΡΟΣ Β
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ: ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕΡΟΣ Β
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕΡΟΣ Α
[6] [ΒΥ] ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
[3] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[8] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[2] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ LOGISTICS
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Β2Β)
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
[7] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[8] [ΒΥ] ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
[6] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[3] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
[7] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[7] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
[5] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
[1] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι
[2] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι
[6] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[3] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
[2] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
[5] [ΒΥ] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[6] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
[1] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
---------------------------------

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορά στην ισορροπία μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στο Πρόγραμμα Σπουδών συνυπάρχουν μαθήματα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Σχεδιασμός Διαφήμισης, κ.λπ., με μαθήματα ποιοτικά/συμπεριφορικά, όπως Βιομηχανική Ψυχολογία, Συμπεριφορά Οργανώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της Τέχνης, κ.λπ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία μεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης.
Η απόκτηση Πτυχίου προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε σαράντα (40) συνολικά μαθήματα. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν τα τρία πρώτα χρόνια ένα κοινό Πρόγραμμα με τριάντα (30) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και δέκα (10) μαθήματα επιλογής. Επιπλέον, απαιτούνται έξι (6) μαθήματα ξένης γλώσσας, εκτός αν υπάρχει αναγνωρισμένο Δίπλωμα ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους και κάθε ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα.
Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:
1.Μάρκετινγκ
2.Επικοινωνία
3.Μικτή κατεύθυνση

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαφαίνονται εξαιρετικές σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, καθώς η ζήτηση στελεχών στο χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας είναι εξαιρετικά έντονη. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών σε αρκετούς τομείς. Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.
Επίσης, το υπόβαθρο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ09