ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) [316]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 316
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ode.unipi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2717/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 30
Κατευθύνσεις:
# Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
# Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
# Μάρκετινγκ και Παραγωγής
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ IV
[5] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ V
[7] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VII
[8] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VIII
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΑΛΛΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ και ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓ. ΕΠΙΧΕΙΡ.
[1] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[1] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[3] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[0] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
[8] [ΒΥ] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
[0] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[0] [ΒΥ] ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΓΝΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Ι
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)
[0] [ΒΥ] ΗΓΕΣΙΑ
[0] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
[0] [ΒΥ] ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
[3] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[0] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[1] [ΒΥ] ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[7] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
[0] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[0] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLANS)
[4] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[0] [ΒΥ] ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
[5] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ)
[2] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
---------------------------------

https://odevontas.aueb.gr/

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΠΑ 4 12.54 17400 425 252 0 4 0 εδώ Inf Math OS
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 12.54 16390 550 291 0 4 0 εδώ Inf Math OS
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 12.54 15097 818 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 10.45 11500 75 329 0 4 0 εδώ Inf Math OS
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 8.36 7925 -265 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1365 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9475 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..


Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.