ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) [316]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 316
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΙ
Site: https://www.ode.unipi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2024) : 12.47
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19180
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16390
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 291
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 291
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 233
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 233
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18620
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15440
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 29
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
# Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
# Μάρκετινγκ και Παραγωγής
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΑΛΛΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
[0] [ΒΥ] ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ και ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓ. ΕΠΙΧΕΙΡ.
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[0] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[0] [ΒΥ] ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΓΝΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
[0] [ΒΥ] ΗΓΕΣΙΑ
[0] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
[0] [ΒΥ] ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[0] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[0] [ΒΥ] ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
[0] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[0] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLANS)
[0] [ΒΥ] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[0] [ΒΥ] ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[1] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[1] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Ι
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[1] [ΒΥ] ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
[2] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
[3] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ IV
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
[4] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
[5] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ V
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ)
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[6] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VII
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
[8] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VIII
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
---------------------------------

https://odevontas.aueb.gr/

Untitled Document
Σύνολο=8
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΠΑ 4 12.47 17400 425 252 0 4 0 εδώ Inf Math OS
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 4 12.47 16390 550 291 0 4 0 εδώ Inf Math OS
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 4 12.47 15097 818 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 4 12.47 12010 450 350 0 4 0 εδώ Inf Math OS
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 4 11.43 11500 75 332 3 4 0 εδώ Inf Math OS
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 4 9.35 9060 -85 330 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.31 8600 125 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΑΙΓ 4 8.31 7925 -265 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 2304 9 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9475 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης με Κατεύθυνση “Δημόσια Οικονομική” του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το π.δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής,
μετονομασία με το π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το
π.δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος, ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) ή πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ ή Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,ή Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ή Στελεχών
Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) πτυχία μέχρι 10-02-2003, ή Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Τελευταία τροποποίηση 11 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 3 Νοεμβρίου, 2020 20:03


Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Τελευταία τροποποίηση 8 Ιουνίου, 2019 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016 11:13

Τελευταία τροποποίηση 9 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 14 Οκτωβρίου, 2020 10:43

Τελευταία τροποποίηση 22 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 10 Σεπτεμβρίου, 2017 9:42