Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης [363]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 363
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.88
ΕΒΕ (2023) : 10.86
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.plandevel.auth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1939/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[9] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[5] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[4] [ΒΥ] ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[9] [ΒΥ] ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[3] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[7] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[2] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
[8] [ΒΥ] ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[4] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[4] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
[4] [ΒΥ] ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
[5] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[1] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
[2] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
---------------------------------

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2004 και είναι το νεώτερο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Ν.3255/2004 ΦΕΚ Α’/22-07-2004, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και σκοπό να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως:

α. Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) και

β. Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικό σχεδιασμό, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

Το Τμήμα δεν έχει αποκτήσει ακόμα διοικητική αυτοδυναμία και διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. Το Τμήμα είναι ομόλογο με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο. Μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) η διαδικασία της μετονομασίας του σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης χωρίς μεταβολή του αρχικού του σκοπού και επαγγελματικής κατοχύρωσης των διπλωματούχων.

Το Τμήμα απονέμει μετά από 5-ετείς σπουδές το Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο εισάγονται στο Τμήμα περίπου 120 φοιτητές και φοιτήτριες. Το Τμήμα ολοκλήρωσε τον πρώτο πενταετή κύκλο σπουδών του τον Ιούνιο 2009. Έως το τέλος του 2015 είχαν αποφοιτήσει 190 διπλωματούχοι μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι μετά από έγκριση της Συγκλήτου η Κοσμητεία χορηγεί πιστοποιητικό ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του Διπλώματος με πτυχίο Master. (Δείτε αναλυτικά στη διεύθυνση: http://www.eng.auth.gr/gr/spoydes/pistopoiitiko-isodynamias.html)

Δείτε τη παρουσίαση του Τμήματος