ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Κωδικός : 413
Ίδρυμα: ΑΕΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Ειδικό Μάθημα (EM) :
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.aeaa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2194/2023
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] Iστορία του Αγίου Όρους
[3] [ΒΥ] Αγγλικά
[5] [ΒΥ] Αγιολογία
[6] [ΒΥ] Αισθητική - Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη
[1] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά Α΄
[2] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά Β΄
[5] [ΒΥ] Βιβλική Αρχαιολογία
[6] [ΒΥ] Βυζαντινά υπομνήματα της Θείας Λειτουργίας
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή Εκκλ/κή Μουσική Γ΄
[1] [ΒΥ] Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Α΄
[2] [ΒΥ] Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Β΄
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή Ιστορία
[4] [ΒΥ] Βυζαντινή Φιλοσοφία
[3] [ΒΥ] Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄
[4] [ΒΥ] Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄
[8] [ΒΥ] Διακονία του λόγου (Ομιλητική)
[7] [ΒΥ] Διορθόδοξες, διαχριστιανικές και διαθρησκειακές σχέσεις
[4] [ΒΥ] Δογματική
[5] [ΒΥ] Δυτική Θεολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κ.Δ
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Π.Δ.
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Φιλοσοφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Εκκλ/κά πολιτισμικά αγαθά και Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Εκκλ/κή Γραμματεία Β΄
[4] [ΒΥ] Εκκλ/κή Γραμματεία Γ΄
[7] [ΒΥ] Εκκλ/κή γραμματεία και θρησκ. κινήσεις στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας
[2] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Γραμματεία Α΄: (Από των αρχών έως και του Δ΄αιώνος)
[8] [ΒΥ] Εκκλησιαστική εθιμοτυπία
[8] [ΒΥ] Εκκλησιαστική επικοινωνιολογία
[4] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος
[7] [ΒΥ] Εκκλησιαστικό Δίκαιο
[6] [ΒΥ] Εκκλησιολογία
[8] [ΒΥ] Εμπράγματο Κανονικό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Ενοριακή διοίκηση και οργάνωση
[7] [ΒΥ] Εξομολογητική
[4] [ΒΥ] Εορτολογία
[1] [ΒΥ] Επιστημονική Μεθοδολογία
[6] [ΒΥ] Ερμηνεία Εκλεκτών Ψαλμών και περικοπών από τα Προφ.
[6] [ΒΥ] Ερμηνεία καινής διαθήκης
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία λειτουργικών κειμένων
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία Πατερικών κειμένων
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία των Αποστολικών και Ευαγγελικών αναγνωσμάτων
[4] [ΒΥ] Ερμηνευτική και Θεολογία της Κ. Διαθήκης
[8] [ΒΥ] Η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας
[3] [ΒΥ] Η πληροφορική στην Ποιμ. πράξη
[8] [ΒΥ] Θέματα θεολογίας της λατρείας
[4] [ΒΥ] Θέματα Νηπτικής θεολογίας
[7] [ΒΥ] Θέματα Πατερικής Θεολογίας
[1] [ΒΥ] Θρησκευτικές προσωπικότητες της ΠΔ
[6] [ΒΥ] Ιεραποστολική
[6] [ΒΥ] Ιστορία εποχής της Κ.Δ. (και αποκαλυπτική γραμματεία)
[3] [ΒΥ] Ιστορία Θρησκευμάτων
[1] [ΒΥ] Ιστορία Προσώπων και γεγονότων των Ευαγγελίων
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Ψυχολογίας
[7] [ΒΥ] Ιστορία των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και των λοιπών Ορθόδ. Εκκλησιών
[2] [ΒΥ] Ιστορική γεωγραφία της αγίας γης
[2] [ΒΥ] Κανονικό Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Κατηχητική
[2] [ΒΥ] Λατινικά
[6] [ΒΥ] Λειτουργική
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική
[2] [ΒΥ] Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας
[5] [ΒΥ] Ποιμαντική
[7] [ΒΥ] Ποιμαντική Ψυχολογία
[8] [ΒΥ] Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα
[4] [ΒΥ] Σύγχρονα Ψυχολογικά ρεύματα
[8] [ΒΥ] Σύγχρονες αιρέσεις και σχίσματα
[8] [ΒΥ] Τελετουργική - Τυπικό
[6] [ΒΥ] Το δίκαιο των μυστηρίων και των λειτουργικών πράξεων
[4] [ΒΥ] Υμνογραφία
[1] [ΒΥ] Χορωδιακές ασκήσεις Α΄
[2] [ΒΥ] Χορωδιακές ασκήσεις Β΄
[2] [ΒΥ] Χριστιανική Αρχαιολογία
[8] [ΒΥ] Χριστιανική ηθική και θέματα βιοηθικής
[3] [ΒΥ] Χριστιανική Παλαιογραφία
[7] [ΒΥ] Ψυχολογία του βάθους
[8] [ΒΥ] Ψυχολογία του διαλόγου
---------------------------------
[413] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

[416] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ