ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Κωδικός : 413
Ίδρυμα: ΑΕΑ
Site: https://www.aeaa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2024) : 9.14
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) :
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 13000
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11895
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 39
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 36
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 40
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 38
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά Α΄
[1] [ΒΥ] Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Α΄
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κ.Δ
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Π.Δ.
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Επιστημονική Μεθοδολογία
[1] [ΒΥ] Θρησκευτικές προσωπικότητες της ΠΔ
[1] [ΒΥ] Ιστορία Προσώπων και γεγονότων των Ευαγγελίων
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Ψυχολογίας
[1] [ΒΥ] Χορωδιακές ασκήσεις Α΄
[2] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνικά Β΄
[2] [ΒΥ] Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Β΄
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Φιλοσοφία
[2] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Γραμματεία Α΄: (Από των αρχών έως και του Δ΄αιώνος)
[2] [ΒΥ] Ιστορική γεωγραφία της αγίας γης
[2] [ΒΥ] Κανονικό Δίκαιο
[2] [ΒΥ] Λατινικά
[2] [ΒΥ] Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας
[2] [ΒΥ] Χορωδιακές ασκήσεις Β΄
[2] [ΒΥ] Χριστιανική Αρχαιολογία
[3] [ΒΥ] Αγγλικά
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή Εκκλ/κή Μουσική Γ΄
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή Ιστορία
[3] [ΒΥ] Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄
[3] [ΒΥ] Εκκλ/κή Γραμματεία Β΄
[3] [ΒΥ] Η πληροφορική στην Ποιμ. πράξη
[3] [ΒΥ] Ιστορία Θρησκευμάτων
[3] [ΒΥ] Κατηχητική
[3] [ΒΥ] Χριστιανική Παλαιογραφία
[4] [ΒΥ] Βυζαντινή Φιλοσοφία
[4] [ΒΥ] Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄
[4] [ΒΥ] Δογματική
[4] [ΒΥ] Εκκλ/κή Γραμματεία Γ΄
[4] [ΒΥ] Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος
[4] [ΒΥ] Εορτολογία
[4] [ΒΥ] Ερμηνευτική και Θεολογία της Κ. Διαθήκης
[4] [ΒΥ] Θέματα Νηπτικής θεολογίας
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
[4] [ΒΥ] Σύγχρονα Ψυχολογικά ρεύματα
[4] [ΒΥ] Υμνογραφία
[5] [ΒΥ] Αγιολογία
[5] [ΒΥ] Βιβλική Αρχαιολογία
[5] [ΒΥ] Δυτική Θεολογία
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία λειτουργικών κειμένων
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία Πατερικών κειμένων
[5] [ΒΥ] Ερμηνεία των Αποστολικών και Ευαγγελικών αναγνωσμάτων
[5] [ΒΥ] Ποιμαντική
[6] [ΒΥ] Αισθητική - Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη
[6] [ΒΥ] Βυζαντινά υπομνήματα της Θείας Λειτουργίας
[6] [ΒΥ] Εκκλ/κά πολιτισμικά αγαθά και Δίκαιο
[6] [ΒΥ] Εκκλησιολογία
[6] [ΒΥ] Ερμηνεία Εκλεκτών Ψαλμών και περικοπών από τα Προφ.
[6] [ΒΥ] Ερμηνεία καινής διαθήκης
[6] [ΒΥ] Ιεραποστολική
[6] [ΒΥ] Ιστορία εποχής της Κ.Δ. (και αποκαλυπτική γραμματεία)
[6] [ΒΥ] Λειτουργική
[6] [ΒΥ] Το δίκαιο των μυστηρίων και των λειτουργικών πράξεων
[7] [ΒΥ] Διορθόδοξες, διαχριστιανικές και διαθρησκειακές σχέσεις
[7] [ΒΥ] Εκκλ/κή γραμματεία και θρησκ. κινήσεις στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας
[7] [ΒΥ] Εκκλησιαστικό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Ενοριακή διοίκηση και οργάνωση
[7] [ΒΥ] Εξομολογητική
[7] [ΒΥ] Θέματα Πατερικής Θεολογίας
[7] [ΒΥ] Ιστορία των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και των λοιπών Ορθόδ. Εκκλησιών
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική
[7] [ΒΥ] Ποιμαντική Ψυχολογία
[7] [ΒΥ] Ψυχολογία του βάθους
[8] [ΒΥ] Iστορία του Αγίου Όρους
[8] [ΒΥ] Διακονία του λόγου (Ομιλητική)
[8] [ΒΥ] Εκκλησιαστική εθιμοτυπία
[8] [ΒΥ] Εκκλησιαστική επικοινωνιολογία
[8] [ΒΥ] Εμπράγματο Κανονικό Δίκαιο
[8] [ΒΥ] Η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας
[8] [ΒΥ] Θέματα θεολογίας της λατρείας
[8] [ΒΥ] Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα
[8] [ΒΥ] Σύγχρονες αιρέσεις και σχίσματα
[8] [ΒΥ] Τελετουργική - Τυπικό
[8] [ΒΥ] Χριστιανική ηθική και θέματα βιοηθικής
[8] [ΒΥ] Ψυχολογία του διαλόγου
---------------------------------
[413] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

[416] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τελευταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 29 Νοεμβρίου, 2016 10:05

Τελευταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 10 Ιουνίου, 2019 22:10