ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)
Κωδικός : 612
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 8.75
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.tourem.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/325816/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------