Οικονομικό (ΣΣΑΣ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Κωδικός : 867
Ίδρυμα: ΣΣΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://ssas.army.gr/
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση γίνεται στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και διαρκεί 4 χρόνια