Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί )

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)
Κωδικός : 872
Ίδρυμα: ΑΣΤ
Site: https://bit.ly/2tg1Ctx
Επ. Πεδίο/α: 1&2&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2024) : 8.31
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18790
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17720
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 32
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 32
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Τελευταία τροποποίηση 25 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 18 Φεβρουαρίου, 2019 11:50