Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1) [1] $ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες
2) [1] ΓΕΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές
3) [1] ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο Επ. Πεδία 2021
4) [1] ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία 2020
5) [1] ΓΕΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2021 ανά Πεδίο και ανά Κατηγορία
6) [1] ΓΕΛ-Υπ. Μορίων 2021
7) [2] $ΕΠΑΛ Βάσεις- Εισακτέοι-Πληροφορίες
8) [2] ΕΠΑΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές
9) [2] ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους
10) [2] ΕΠΑΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2020 ανά Τομέα/Κατ
11) [3] sites τμημάτων ανά Εκπ. Ίδρυμα
12) [3] Video για σχολές και επαγγέλματα
13) [3] Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα
14) [3] Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ
15) [3] ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ειδικά Μαθήματα
16) [3] ΔΜΣ Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός )
17) [3] Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2020
18) [3] Μετεγγραφών Βάσεις 2015-2020
19) [3] Υπολογισμός ελάχιστων μορίων Αθλητών με διακρίσεις