Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1) sites τμημάτων ανά Εκπ. Ίδρυμα aeitm.php
2) Video για σχολές και επαγγέλματα video.php
3) Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα sxolesab.php
4) Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ axiologiseis.php
5) ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ειδικά Μαθήματα eidmath.php
6) ΓΕΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ info4aei.php
7) ΓΕΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές livesearch.php
8) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο Επ. Πεδία 2020 koines_sxoles20_ana2.php
9) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία 2019 koines_sxoles19.php
10) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία 2020 koines_sxoles20.php
11) ΓΕΛ Μηχανογραφικό 2020- Τμήματα ανά Πεδίο 2020 sxoles20.php
12) ΓΕΛ ΥΠ ΜΟΡΙΩΝ 2020 moriagel.html
13) ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες $ gel.html
14) ΓΕΛ-Υπ. Μορίων 2019 & 2018 moria.php
15) ΔΜΣ Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός ) dms.php
16) ΕΠΑΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές livesearch2.php
17) ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους epalmoria.html
18) ΕΠΑΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ info4aeiepal.php
19) ΕΠΑΛ Βάσεις- Εισακτέοι-Πληροφορίες $ epal.html
20) ΕΠΑΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2020 ανά Τομέα/Κατ sxoles20e.php
21) Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2019 thematape.php
22) Μετεγγραφών Βάσεις 2015-2019 metegrafes.php
23) Υπολογισμός ελάχιστων μορίων Αθλητών με διακρίσεις athlites.php