Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1) sites τμημάτων ανά Εκπ. Ίδρυμα aeitm.php
2) Video για σχολές και επαγγέλματα video.php
3) Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα sxolesab.php
4) Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ axiologiseis.php
5) ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ειδικά Μαθήματα eidmath.php
6) ΓΕΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ info4aei.php
7) ΓΕΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές livesearch.php
8) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο Επ. Πεδία 2021 koines_sxoles_ana2.php
9) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία 2020 koines_sxoles.php
10) ΓΕΛ Μηχανογραφικό 2020- Τμήματα ανά Πεδίο 2020 sxoles20.php
11) ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες $ gel.html
12) ΓΕΛ-Υπ. Μορίων 2021 moria21.php
13) ΔΜΣ Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός ) dms.php
14) ΕΠΑΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές livesearch2.php
15) ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους epalmoria.html
16) ΕΠΑΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ info4aeiepal.php
17) ΕΠΑΛ Βάσεις- Εισακτέοι-Πληροφορίες $ epal.html
18) ΕΠΑΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2020 ανά Τομέα/Κατ sxoles20e.php
19) Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2019 thematape.php
20) Μετεγγραφών Βάσεις 2015-2019 metegrafes.php
21) Υπολογισμός ελάχιστων μορίων Αθλητών με διακρίσεις athlites.php