Αθλητές

Τα μόρια σας :

% Προσαύξηση (π.χ 4)

Η βάση της Σχολής :

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω εφαρμογή υπολογίζει τα ελάχιστα μόρια για να μπορείς
να διεκδικήσεις ένα Τμήμα και ΟΧΙ να περάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα.

Καλοδήμος ΠΡΩΗΝ Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | http://sep4u.gr