Υπολογισμός Μορίων ΕΠΑΛ (sep4u.gr/Καλοδήμος Δ.)
Μαθηματικά (συντελεστής 150)
Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής 150)
Α’ μάθημα ειδικότητας (συντελεστής 350)
Β’ μάθημα ειδικότητας (συντελεστής 350)
Οι δεκαδικοί αριθμοί με τελεία π.χ. 10.6
Μόρια:
Μόρια2:
(ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ)
ÿbo⿠י