Η εφαρμογή έχει μεταφερθεί στην διεύθυνση https://sep4u.gr/gel-app/