Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1001) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9192
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9690
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8050
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :18.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :14.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) (Βάσεις 5 ετιας)