Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1005) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14373
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15120
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13313
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :2.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)