Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 4 ετίας : 14607
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :15025
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :13710
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :1.5%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :7.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 4 ετιας)