Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1006) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14558
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15025
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13710
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :4.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 5 ετιας)