Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1007) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12677
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :13339
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :12175
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :2.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)