Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1008) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7973
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9070
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6753
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :16.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :2.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) (Βάσεις 5 ετιας)