Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1008) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11580
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12950
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8765
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :27.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :1.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) (Βάσεις 5 ετιας)