Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(101) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10811
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12494
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7400
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :12.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :17.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)